Pre Loader

Advokat

Anders Folkman

Adovokat Folkman har over 35 års erfaring som advokat innenfor en rekke fagfelt.

Utdannet jurist ved Universitetet i Oslo i 1988, Cand. Jur. har Folkman etter hvert tilegnet seg enorm kompetanse innen flere fagfelt.

Hovedfokus ligger i dag på Entrepriserett, Avtalerett, Kjøpsrett og forhandlinger, men Folkman tar også andre typer oppdrag.

Entrepriserett

Entrepriserett er innen rettsvitenskap det
kontraktsrettslige forholdet mellom en som vil ha et bygge- eller anleggsarbeid utført (byggherre) og den som skal utføre disse arbeidene (entreprenør).

I norsk bygge og anleggsbransje er standardene Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser (NS 8400:2005, tidligere NS 3400) og Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (NS 8407) vesentlige for rettsområdet.

Kjøpsrett

Kjøpsrett er lover og regler som omhandler kjøpers og selgers rettigheter og forpliktelser innenfor inngåtte avtaler om kjøp.

Kjøp gjelder kjøp og salg av varer, men normalt ikke tjenester.

Avtalerett

Avtalerett er et rettsområde som omhandler reglene om gyldighet og ugyldighet av avtaler, fullmakt, avtalerevisjon og tolking av avtaler. Rettsområdet er nært beslektet med kontraktsretten, som er reglene om kontraktsparters rettigheter og plikter etter en inngått avtale.

Forhandlinger

Forhandling er en forpliktelse til å forhandle på vegne av en part i ulike transaksjoner.

Dette kan for eksempel være ved forhandling om kjøp og salg av næringsbygg, eller andre typer forhandlinger der avtalens kompleksitet krever et juridisk oversyn.

En aktiv

Advokat

Advokat Anders Folkman er en advokat litt utenom det vanlige. Han er lidenskapelig opptatt av flere ting, men boksing og utvikling er to av dem.

Du kan like godt møte på Advokat Folkman på en ATV på Finnmarksvidda, snøscooter på Svalbard eller som sparrings-partner i bokseringen, samme dag som han fører en sak i retten.

Advokat Folkmans kompetanse over 35 år har på mange måter blitt skapt av hans utrettelige jakt på ny kunnskap og nye opplevelser.

I tillegg til aktive fritidsinteresser er Advokat Folkman en svært aktiv investor som jobber målrettet med en rekke selskaper for å maksimere vekst og utvikling. De fleste vil kanskje se på dette som en utelukkende forretningsgreie, men Advokat Folkman’s suksess som investor kan muligens i stor grad tilskrives hans lidenskap for mennesker i kombinasjon med skarp forretningssans.

Advokat Folkman bringer ikke kun 35 års erfaring fra Jus til bordet for sine klienter, han bringer også et langt liv med livserfaring utenfor Norges Lover.

Ansatte

Advokat Anders Folkman har praksis i idylliske Grimstad, men tar på seg oppdrag over hele Norge. For tiden har vi følgende personal:

Ønsker du å prate med oss?