Pre Loader

HVA ER KJØPSRETT?

Kjøpsrett er lover og regler som omhandler kjøpers og selgers rettigheter og forpliktelser innenfor inngåtte avtaler om kjøp.

Kjøp gjelder kjøp og salg av varer, men normalt ikke tjenester.

HVA KAN VI HJELPE MED?

Anders Folkman har over 35 års erfaring innen Avtalerett, og har med det lang og bred erfaring innen en rekke problemstillinger mellom byggherre og entreprenør og forbrukerrett.

Advokat Folkman kan med sin erfaring sikre at dine interesser i kjøpsrett tas hånd om på best mulig måte.

Vi sikrer dine interesser gjennom solide avtaler for din organisasjon og rådgivning opp mot eksterne avtaler.

Dette dekker vi

Her behandler vi blant annet følgende:

 • Avtalerett
 • Kjøpsrett
 • Avtaler

Andre områder og begreper vi jobber med

Entrepriserett er bredt, og vi dekker hele spekteret. Hos oss bistår vi med blant annet:

 • Regler og prinsipper
 • Fullmakter
 • Lovfestede og ulovfestede regler og prinsipper
 • EØS-reglene
 • CISG
 • UNIDROIT
 • Formfrihet
 • Rettsformer

Regler og prinsipper

I avtalerett er det en rekke lovfestede og ulovfestede regler og prinsipper man enten må eller bør forholde seg til.

Her er det lett å gå feil dersom man ikke har kontroll på hva som er pålagt og hva som kan enes om utenfor loven.

EØS-reglene

Vi sikrer at alle avtaler følger de til enhver tids gjeldende EØS-regler. Dette gjelder blant annet Forbrukerkjøpsdirektivet, fjernsalgsdirektivet m.m.

Vår kompetanse på området sikrer deg i et uoversiktlig farvann der det er lett å bli forvirret av en del motsigende lover og regler mellom land som kan være vanskelig å tolke opp mot EØS-reglene.

CISG

CISG (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) er en traktat utformet som en internasjonal kjøpslov.

Den er ratifisert av 80 land (som står for det meste av den internasjonale handelen). Norge har ratifisert avtalen og gjennomført den gjennom kjøpsloven.

Formfrihet

I alle avtaler er det i utgangspunktet formfrihet, men det er noen unntak. Muntlig er i utgangspunktet like bindende som en skriftlig avtale, men bevisførsel i slike saker kan være vanskelige.

Både i avhendingsloven, tomtefesteloven og finansavtaleloven er det begrensninger på formfrihet.

UNIDROIT

UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law) er en mellomstatlig organisasjon opprettet i 1926 under Folkeforbundet som arbeider for harmonisering av internasjonal privatrett.

Organisasjonen utarbeider forslag til traktater og modell-lover.

Avtale og kjøpsrett

Det er en betydelig forskjell mellom avtaler inngått mellom to næringsdrivende aktører, næring og privat og næring-næring-privat. Vi bistår proffe aktører med å navigere begge avtalene.

Her er det to vidt forskjellige lovverk i tillegg til at Forbrukerkjøpsretten ikke kan anvendes i alle tilfeller selv mot private.

Ønsker du å prate med oss om Kjøpsrett?