Pre Loader

HVA ER ENTREPRISERETT?

Entrepriserett er innen rettsvitenskap det
kontraktsrettslige forholdet mellom en som vil ha et bygge- eller anleggsarbeid utført (byggherre) og den som skal utføre disse arbeidene (entreprenør).

I norsk bygge og anleggsbransje er standardene Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser (NS 8400:2005, tidligere NS 3400) og Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (NS 8407) vesentlige for rettsområdet.

HVA KAN VI HJELPE MED?

Anders Folkman har over 35 års erfaring innen Entrepriserett, og har med det lang og bred erfaring innen en rekke problemstillinger mellom byggherre og entreprenør. 

Advokat Folkman kan med sin erfaring sikre at dine interesser i et byggeprosjekt, byggesak eller tvist blir sikret på best mulig måte.

Vi jobber også med utforming av rammeverk for avtaler før prosjektets oppstart i tillegg til løpende problemstillinger underveis og etter prosjekter.

Viktige lover innen entreprise

Her behandler vi blant annet følgende:

  • Bustadsoppføringsloven
  • Håndtverkertjenesteloven
  • Plan- og Bygningsloven

Andre områder og begreper vi jobber med

Entrepriserett er bredt, og vi dekker hele spekteret. Hos oss bistår vi med blant annet:

  • Rådgivning knyttet til anbudsprosesser
  • Forbrukerentreprise
  • Norsk Standard (NS)
  • Prosjektering
  • Samspillsentreprise
  • Totalentreprenøravtaler

Rådgivning knyttet til anbudsprosesser

Det er en rekke innviklede prosesser knyttet til anbudsprosesser, og det er et omfattende lovverk man må være klar over før man sender tilbud eller inngår avtaler.

Dessverre er det etter vår erfaring slik at alt for mange Prosjektledere sliter med å holde oversikt over alle lover og forpliktelser.

Prosjektering

Vi kan bistå i prosjekteringsprosesser for å sikre at alle prosesser er samkjørte og at alt kjører etter gjeldende regelverk. Vi er i tillegg spesialister på Samspill, og har lang erfaring med å sette opp organisasjonsstrukturer internt i byggeprosjekter.

Vi bistår med alt i fra gjennomgang av kontrakter, rådgivning og støtte opp mot Entrepriserett, bistand i tvister, tilpasninger og reguleringer m.m.

Forbrukerentreprise

Avtaler mellom to proffe parter er ofte innviklet i seg selv med mange interesser som skal tas høyde for. I saker der man også må ta med Forbrukerrett er det for mange Prosjektledere litt uoversiktlig å vite hvilke lover som faktisk gjelder.

Vi hjelper med å både forstå eksterne avtaler og å sette opp egne avtaler, slik at man sikrer egne interesser på best mulig måte.

Samspillsentreprise

Vi hjelper med å sette opp samspillsorganisasjoner og knytter bånd mellom Byggherre og Entreprenør. I tillegg så sikrer vi at samspillet legger til rette for kompetanse og godt samarbeid nedover i samspillsorganisasjonen.

Vi setter også opp samspillskontrakter og kan fungere som rådgivere og gi bistand underveis i prosjektet.

Norsk Standard (NS)

Norsk Standard er en sentral godkjenning i Norge som sikrer at alle avtaler og sertifikater følger samme standard. En god del av det man finner i Norsk Standard gjelder også i ISO (Internasjonal), mens i andre tilfeller gjelder ikke regelverk eller sertifisering utenfor norsk sokkel.

Vi er spesialister på NS og holder også kurs innenfor dette for Prosjektledere.

Totalentreprenøravtaler

Vi kan hjelpe med å utforme avtaler og kontrakter i tillegg til at vi kan fungere som rådgivere underveis i prosjektet. Vi bistår også i eventuelle tvister underveis dersom dette skulle oppstå internt i organisasjonen eller med eksterne leverandører.

Vi har kompetanse til å sette opp et helt rammeverk for Totalentrepriser, og kan bistå i alle faser av prosjektet.

Ønsker du å prate med oss om Entrepriserett?