Pre Loader

Advokat Anders Folkman

Over 35 års erfaring innen Entrepriserett, Avtalerett, Kjøpsrett og forhandlinger

Velkommen til Advokatfirmaet Anders Folkman

Mer enn 35 års erfaring fra blant annet Entrepriserett, Kjøpsrett, Avtalerett og forhandlinger. Advokat Folkmans ekspertise er ettertraktet, og Folkman underviser på Universitetet i Agder og Bedriftsøkonomisk Institutt i Oslo.

I tillegg har Advokat Folkman hatt sentrale roller i oppbyggingen av en rekke forbund i Norge.

Vår styrke er erfaring og kompetanse

Det er ikke en spesielt stor utfordring å finne Advokat i dag. Årlig uteksamineres det hundrevis av faglig sterke Advokater over hele landet.

Advokat Anders Folkman har i tillegg til sin rolle som foreleser ved blant annet Universitetet i Agder hatt en aktiv rolle som læremester for en lang rekke praktikanter over mange år.

Advokat Folkman har en unik erfaring som er etterspurt både i næringslivet, akademia og ikke minst blant unge Advokater selv.

Med over 35 års erfaring fra ulike områder av Jus tilbyr Adokat Folkman en kompetanse innen Entrepriserett, Avtalerett, Kjøpsrett og forhandling få kan påberope seg.

I tillegg har Advokat Folkman hatt en sentral rolle i oppbyggingen av en rekke forbund i Norge og har lang erfaring som investor.

Om oss

Vi er et Advokatkontor som ligger i idylliske Grimstad. Vi har over 35 års erfaring fra advokatbransjen, og betjener hele Norge.

Vi kan ta en rekke oppdrag, men vi har hovedfokus på fire fagfelt; Entrepriserett, Avtalerett, Kjøpsrett og forhandlinger.

Advokat Folkman underviser blant annet ved Universitetet i Agder. I tillegg kurser han blant annet Prosjektledere innen Entrepriserett, Kjøpsrett, Avtalerett. Advokat Folkman har en egen kursplattform man kan få tilgang til dersom man ønsker en etterutdanning ordinær utdanning ikke gir, basert på praktisk erfaring.

Kursing

På vår kursplattform, Anders Folkman Kurssenter, tilbyr vi en rekke kurs innen Lean Management.

Her finner du blant annet:

  • Lean Management
  • Avtalerett
  • Norsk Standard
  • Plan og bygningslov
  • Samspill
  • Reklamasjoner

Du kan se kursplattformen her

Vår Advokat

Vi har funnet løsninger for våre klienter i over 35 år

Våre fag

Under ser du en del av det vi tilbyr. Advokat Folkman har en bred erfaring innen Entrepriserett og Avtalerett, og har også en rekke andre fagfelt han tilbyr bistand innen.

Entrepriserett

Entrepriserett er innen rettsvitenskap det
kontraktsrettslige forholdet mellom en som vil ha et bygge- eller anleggsarbeid utført (byggherre) og den som skal utføre disse arbeidene (entreprenør).

I norsk bygge og anleggsbransje er standardene Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser (NS 8400:2005, tidligere NS 3400) og Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (NS 8407) vesentlige for rettsområdet.

Avtalerett

Avtalerett er et rettsområde som omhandler reglene om gyldighet og ugyldighet av avtaler, fullmakt, avtalerevisjon og tolking av avtaler. Rettsområdet er nært beslektet med kontraktsretten, som er reglene om kontraktsparters rettigheter og plikter etter en inngått avtale.

Kjøpsrett

Kjøpsrett er lover og regler som omhandler kjøpers og selgers rettigheter og forpliktelser innenfor inngåtte avtaler om kjøp.

Kjøp gjelder kjøp og salg av varer, men normalt ikke tjenester.

Forhandlinger

Forhandling er en forpliktelse til å forhandle på vegne av en part i ulike transaksjoner.

Dette kan for eksempel være ved forhandling om kjøp og salg av næringsbygg, eller andre typer forhandlinger der avtalens kompleksitet krever et juridisk oversyn.

Ønsker du å prate med oss?